Pihalta

Myyntipaikkojen vuokraus ja ehdot

Hinnoittelu ja esillepano
Vastuut ja kielletyt tuotteet
Myyntituottojen tilitykset
Iisimyynti

Myyntipaikan hinta on 26 euroa / 7 päivän myyntijakso. Mikäli liike on suljettuna kokonaisia päiviä vuokrausjakson aikana, vuokra-aika siirtyy seuraaville aukiolopäiville, eli vuokraa ei peritä ajalta, jolloin liike ei ole avoinna. Vuokraan kuuluu numeroitu myyntipaikka, jossa on hyllyjä, vaaterekki sekä henkarit. Saatavilla on myös hyllypaikkoja, joissa on vaaterekin sijaan enemmän hyllytilaa; myyntipaikan ominaisuudet kannattaa tarkistaa varauksen yhteydessä.

Kanta-asiakasetuna tarjoamme vuoden aikana kolmen normaalihintaisen viikkovuokran lunastaneelle asiakkaalle jatkoviikot 20 euroa / 7 vrk sekä vuoden aikana viiden normaalihintaisen viikkovuokran lunastaneelle jatkoviikot 15 euroa / 7 vrk. Varattujen viikkojen lukumäärä lasketaan aina vuoden ajalta ko. varausajankohdasta taaksepäin (näkyvät Kirppari Kalle -järjestelmässä) ja viikot voivat olla peräkkäin tai erillisinä pätkinä. Etuun kuuluvilla jatkoviikoilla tarkoitetaan yhden viikon pituisen varauksen jälkeen varattavia lisäviikkoja. Alennushintaiset varaukset tehdään kirppiksen kassalla tai puhelimitse.

Kyläkahvila ja kirppis Iisin kirppismyyntipaikat ovat tarkoitettu ensisijaisesti yksityistalouksien kierrätysluontoista myyntiä varten. Jos myyntipaikan vuokraajana toimii yritys tai jos myyntipaikan tuotteista yli 30 % on uustuotantoa, noudatamme tällöin vuokran osalta erillistä hinnastoa. Yrityshinnastoa ja paikkavuokrausta voi tiedustella myymälästämme.

Myyntipaikan voi varata Kyläkahvila ja kirppis Iisin verkkosivuilta tai liikkeen aukioloaikoina paikan päältä tai puhelimitse. Myyntipaikka tulee varata etukäteen haluamakseen ajaksi, ja myyntipaikan vuokra maksetaan ennen myynnin aloittamista. Mahdollista lisäaikaa voi tiedustella ennen myyntiajan loppua, mutta emme voi taata paikan olevan enää seuraavia päiviä tai viikkoja vapaana. Viikkovuokran jatkoksi varattavien yksittäisten lisäpäivien vuokra myyntipaikalta on 5 euroa / päivä.

Paikkavarauksen yhteydessä asiakas saa henkilökohtaisen asiakasnumeron, ja tuotteet on hyvä hinnoitella etukäteen nettisivuillamme olevan palvelun avulla. Hintalapputarrat tulostetaan ja maksetaan Iisi-kirppiksen kassalla. Tarra-arkin hinta on 0,50 euroa / netissä koneellisesti täytetty arkki. Tyhjän (käsin täytettävän) arkin hinta on 0,80 euroa. Nettisivujen kautta voi myös seurata oman pöydän myyntejä tuotekohtaisesti, mikäli tuotteet on hinnoiteltu koneellisesti ennakkoon.

Vuokraaja voi tuoda tuotteita myyntipaikalleen myyntijaksoa edeltävänä päivänä 45 minuuttia ennen sulkemisaikaa, ja myyntiajan päättyessä pöydän on oltava tyhjä tuntia ennen sulkemisaikaa. Tyhjentämättömistä pöydistä veloitamme 10 euron tyhjennysmaksun. Myyntiajan päätyttyä on hyvä tarkistaa muut myyntipaikat sekä hinnattomien tuotteiden säilytyspaikka, jotta mahdolliset myymättömät tuotteet päätyvät omistajalleen. Säilytämme kirppikselle jääneitä myymättömiä tavaroita 7 vuorokauden ajan, minkä jälkeen omistusoikeus siirtyy yritykselle, ja myymättömät / hintalaputtomat tuotteet voidaan toimittaa kierrätykseen, myyntiin tai hyväntekeväisyyteen. Halutessaan asiakas voi myös lahjoittaa myymättä jääneet tavarat kirppikselle, jolloin ne kierrätetään sopivaksi katsotulla tavalla.

Vuokraamme myyntipaikkoja asiakkaille myös Kyläkahvila ja kirppis Iisin pihalta. Pihamyyntipaikan vuokra on 5 euroa / päivä, tarvittaessa sähköllä 10 euroa / päivä. Pihamyynnissä asiakas toimittaa paikalle tarvitsemansa myyntikalusteet (esim. pöytä, katos, peräkärry), ja myyntiaika on sama kuin liikkeen aukioloaika kyseisenä päivänä. Pihamyyntipaikat vuokrataan aina paikan päältä tai puhelimitse, ja myyntipaikan sijoittelusta sovitaan ennakkoon. Pihamyyntipaikat ja niille tuotavat tavarat sijoitellaan niin, ettei niistä aiheudu vaaraa tai esteitä liikenteelle tai pysäköinnille piha-alueella.


Hinnoittelu ja esillepano

Hinnoittelussa käytetään ainoastaan Iisi-kirppiksellä tulostettuja, pöytäkohtaisia ja viivakoodillisia hintalapputarroja. Jokaiseen myytävään tuotteeseen kiinnitetään oma hintalappu, johon merkitään hinta ja kuvaus tuotteesta, ja hintalapun kiinnitystä voi varmistaa nuppineuloilla (tekstiilit) tai teipillä. Hintalapputekstit on hyvä tehdä koneellisesti, jolloin myytyjen tuotteiden seuranta helpottuu ja myynti kassalla nopeutuu. Jos tuotteessa on myyntihetkellä tuotteen käytön tai arvon kannalta mainitsemisen arvoisia vikoja, ne merkitään hintalappuun. Mikäli tuotteen hintaa on tarpeellista muuttaa, tehdään sille aina uusi hintalappu. Väärinkäytösten estämiseksi emme hyväksy kassalla yliviivattuja tuotehintoja. Oman myyntipaikan tuotteiden hintaa voi alentaa myös alennusprosentilla (esim. -50%). Alennuksesta tulee ilmoittaa henkilökunnalle; alennusprosentti lisätään kassajärjestelmään asiakastietoihin, ja alennetut hinnat tulevat automaattisesti kassaan viivakoodilapuista.

Myyntiin tuotavat tavarat sijoitetaan oman myyntipaikan hyllyihin, rekkeihin tai rekin alla olevalle lattiatasolle. Turvallisuussyistä tavaroita ei saa sijoittaa käytäville. Pientavaroita tai vaatteita voi asettaa hyllyihin koreissa tai laatikoissa, jotka voivat ulottua maksimissaan 10 cm hyllyn ulkopuolelle. Isompia tuotteita varten on varattu myymälästä erillinen tila, johon voi tuoda myyntiin kerrallaan yhden tuotteen / myyntipaikka. Tilan rajallisuuden vuoksi emme ota myyntiin kookkaita, pohjapinta-alaltaan yli 0,5 m² huonekaluja tms. suurta tilaa vaativaa tavaraa. Myymälän eteisessä on ilmoitustaulu, jossa asiakkaat voivat ilmoittaa suurikokoisten tavaroiden myynnistä ja ostosta maksutta. Arvokkaammille ja särkyville tavaroille on myymälän kassalla lisäksi vitriini- ja hyllypaikkoja. Oman myyntipaikan ulkopuolella myynnissä olevista tavaroista peritään 10 % provisio. Ilmoita aina kassalla tuodessasi tavaraa provisiomyyntiin; provisiomyyntituotteiden hintalappuun tehdään kassalla tunniste.

Myyntipaikan vuokranneiden tulee käydä säännöllisesti huoltamassa myyntipaikkaansa. On hyvä muistaa, että tuotteiden asettelu, esillepano ja myyntipaikan siisteys vaikuttavat merkittävästi paitsi myymäläympäristön viihtyisyyteen, myös myyntipaikan vuokraajalle tilitettävään myyntiin. Tavaraa voi tuoda myyntiin lisää milloin tahansa vuokraviikon aikana, ja omaa myyntipaikkaa on hyvä käydä siistimässä vähintään muutaman kerran viikossa, joten hyllyjä ei kannata ahtaa kerralla liian täyteen. Paikan päällä käydessä myyjän kannattaa tarkistaa myös hinnattomien tuotteiden säilytyspaikka ja muut myyntipöydät omien tuotteidensa osalta, jotta tuotteet pysyvät myynnissä mahdollisimman tehokkaasti omilla myyntipaikoilla. Kirppiksen henkilökunta siistii myyntialueita toiminnan aikana parhaansa mukaan, mutta viime kädessä vuokrattujen paikkojen siisteys ja myytävät tavarat ovat myyjän omalla vastuulla.


Vastuut ja kielletyt tuotteet

Kyläkahvila ja kirppis Iisi ei vastaa kirppiksellä myytävien tuotteiden mahdollisista vioista tai puutteista, eikä tuotteilla ole vaihto- tai palautusoikeutta. Myyntipaikan vuokraaja vastaa siitä, että hänellä on omistusoikeus myyntipaikkansa kautta luovutettuun tavaraan.

Myyntiin ei saa tuoda K-18 –tuotteita, elintarvikkeita, ilman tekijänoikeuksia kopioituja piraattituotteita, alkoholi- tai tupakkatuotteita, lääkkeitä, myrkkyjä, helposti syttyviä aineita tai muita tuotteita, joista voi koitua vaaraa asiakkaille tai myymäläympäristölle. Iisi-kirppiksellä on oikeus poistaa myynnistä sopimattomaksi tai laittomaksi katsomansa tuotteet. Vastuu vastoin näitä ehtoja myyntiin tuotujen tuotteiden aiheuttamista vahingoista on myyntipaikan vuokraajalla.

Kyläkahvila ja kirppis Iisi ei vastaa varastetuista tai kadonneista tavaroista, eikä myöskään tavaroiden tuhoutumisesta tulipalon, vesivahingon, murron, ilkivallan tai muun vahingonteon yhteydessä. Mahdollisissa ilmitulleissa anastustapauksissa yritys edustaa myyntipaikan vuokraajaa. Ilmoitamme kaikki varkaustapaukset poliisille.


Myyntituottojen tilitykset

Myyntipaikkojen tuotto tilitetään asiakkaalle pääsääntöisesti tilisiirtona 3 pankkipäivän kuluessa myyntiajan päättymisestä. Pieniä summia voidaan tilittää myös käteisellä kassalta henkilöllisyystodistusta tai tunnistusta vastaan. Tilitysten tekeminen edellyttää, että myyntipaikan vuokra on maksettuna koko vuokra-ajalta ennen tilitystä.

Kyläkahvila ja kirppis Iisillä on oikeus purkaa myyntipaikan vuokrasopimus, ellei näitä ehtoja noudateta. Pidätämme oikeuden ehtojen muuttamiseen.


Iisimyynti

Perinteisen myyntipaikkavuokrauksen lisäksi tarjoamme Iisimyynti-palvelua, joka antaa mahdollisuuden tavaroiden kierrätykseen myös niille asiakkaille, joilla ei ole käytettävissä aikaa tai resursseja tuotteiden hinnoittelusta ja myyntipaikan kunnossapidosta huolehtimiseen. Iisimyynnissä asiakkaan tehtäväksi jää ainoastaan myytävien tavaroiden toimitus paikan päälle ja halutessaan myymättömien tavaroiden nouto myyntijakson jälkeen. Iisi-kirppiksen henkilökunta hoitaa tuotteiden hinnoittelun, esillepanon, myyntipaikan kunnossapidon ja tilitykset. Palvelumaksuna veloitetaan 50 % provisio-osuus toteutuneesta myynnistä. Iisimyynti-paikoista voi tiedustella kirppiksen kassalta tai puhelimitse aukioloaikoinamme. 

Edellä mainitut yleiset ehdot vastuun, tuotteiden kunnon ja omistusoikeuden, kiellettyjen tuotteiden ja myymättä jääneiden tuotteiden osalta pätevät myös Iisimyynti-palveluun. Iisimyynti-palvelun kautta myynnissä olevat tuotteet ovat myymälässä asiakkaan omistuksessa ja vastuulla, ja myymättä jääneet tuotteet tulee noutaa myyntijakson lopussa, mielellään 2 vuorokauden kuluessa myyntiajan päättymisestä. Tavaroita säilytetään kirppiksellä 7 vuorokauden ajan vuokrajakson päätyttyä, minkä jälkeen ne siirtyvät Iisi-kirppiksen omistukseen, ja ovat kierrätettävissä tai lahjoitettavissa hyväntekeväisyyteen. Iisimyyntiin ei oteta edellä mainittuja kiellettyjä tai lainvastaisia tuotteita eikä myöskään rikkinäisiä, merkittävästi puutteellisia tai muuten arvottomia / myyntikelvottomia tuotteita. Iisi-kirppis pidättää oikeuden arvioida tuotteiden kunnon ja arvon ennen palvelusopimuksen tekoa.


Avoinna
ma–pe klo 10 – 18
la–su klo 11 – 16

Myyntipaikan varaus,
hinnoittelu ja
myynnin seuranta
Kirppari-Kalle -järjestelmässä:Lummintie 21
Oulunsalo
Opaskartta

puh. 045 317 1733

© 2014–2023 Kyläkahvila & kirppis Iisi  |  Y-tunnus: 2628337-9